20160529 161958 s

Förberedelsen inför sommaren kräver en hel del insatser som många gånger hamnar i knät på styrelsen. På söndag 5/6 ska bryggan i kl 10. Redan nu har Mikael Keinonen tillverkat och placerat ut ett nytt strandbord nere vid västra strandhörnet. Två till står och väntar på hans gård. Det finns säker mycket mer att göra inför sommaren och det vore klädsamt om fler medlemmar engagerar sig i förberedelserna tycker jag som skribent på denna sida. Gå man ur huse kl 10 på söndag och då blir det säkert en trivsams samvaro kring arbetet med bryggan.

Då kan man säkert också diskutera och fördela andra arbetsuppgifter som behövs göras.
Jag vore också tacksam om bidrag till hemsidan kan flyta in så att den kan hållas så levande som möjligt. Mitt bidrag till förberedelserna blir ju endast att försöka underhålla hemsidan eftersom jag befinner mig i Etiopien.
/hans

 5 20160410 143700

20160529 161958 s