Torkel Callerstad, OSAB, har kontaktat mig med anledning av deras pågående arbete med att ta fram ett förslag på lösning gällande vatten- och avloppsfrågan i Hide. Torkel och en kollega till honom arbetar nu med att ta fram underlag för ett utskick till alla fastighetsägare inom Hide samfällighetsförening. I utskicket kommer det att finnas information om VA-lösning för området och vad jag förstått ska det även finnas med en intresseförfrågan.

Genom intresseanmälan vill OSAB få ett underlag för att kunna bedöma om det är meningsfullt för dem att arbeta vidare med frågan. Torkel informerade mig även om att han har kontakt med region Gotland för att undersöka möjligheten att ansluta till det kommunala dricksvattennätet. Som jag uppfattat kommer informationen att skickas ut inom kort men jag har tyvärr inte fått något datum för det. I utskicket kommer det antagligen att meddelas datum för ett informationsmöte framöver.

/Roger Carlsson