årsmöte15 73

Årsmötesprotokollet justerat.
Ladda ner det i pdf-format