Styrelsen arbetar oförtrutet vidare trots att vi tycks ha naturens krafter mot oss.

Vindarna har fortsatt att vara ogynnsamma och viken har fyllts på nytt med massor av släke. Resultatet av strandrensningsaktionen den 28 september och fortsatt arbete därefter med borttagande av släke som täckts av sand har tillsynes inte haft något bestående resultat. Snarare ser det värre ut men den släke som är borta har ändå betytt att en hel del närsalter har eliminerats och på sikt kommer det att ge resultat.

Styrelsen har haft ett mycket givande möte med gruppen kring "Histillevikens släkeskörds projekt". De har sökt och fått pengar för ett LOVA projekt med en total budget på 1,2 milj. LOVA - Lokala Vattenvårdsprojekt är en satsning som ska minska mängderna näringsämnen, kväve och fosfor, i Östersjön och Västerhavet.

I Histilleviken har man i år tagit upp ca 2800 ton släke som sedan ska användas på åkrar i stället för gödsel. Det motsvarar gödning med 300 ton naturgödsel ger vilket har bekräftats i analyser. Släken innehåller också mera kol vilket är en fördel i förhållande till naturgödsel. Om man gör en överslagsberäkning motsvarar den släke man tagit upp i år ca 30 ton konstgödsel.

Planen är att med hjälp av LOVA-stöd få till en kontinuerlig skörd av släke och att dessutom arbeta med jordfräs kopplad efter traktor för att avlägsna växtlighet med rötter på stranden. Styrelsen räknar med att medlemmarna kommer att ställa upp med den kompletterande handkraften som krävs för att få ordning på stranden. Allt går inte att lösa med maskiner.

HistillevikenStrandMote

Styrelsemöte i Histilleviken 9/11 2010

HistillevikenSlake

Släke likheten med Hide är påfallande även om deras område är längre

HistillevikenLOVAmote

I stugvärmen hos Lars-Inge Wallin och Ann-Britt Johansson med givande diskusion om LOVA ansökan.