Styrelsen arbetar vidare med att finna lösningar på problemet med släken (sögräset). Länsstyrelsen har tipsat om att söka  s.k. LOVA (vattenvårdsprojekt) Tanken är att ta hand om släken och därmed minska belastningen av näringsämnen på viken och Östersjön.

Ett parallell fall i Kräklingbo har fått stöd för ett sådant projekt. Styrelsen behöver upparbeta och upprätta en plan för detta med detaljerade beskrivning av tillvägagångssätt kostnader mm.

Som led i detta har kontakt tagits med Åminne Semesterby där man sedan 15 år har en väl utarbetad metod för att samla upp släken. För att se hur  den metoden fungerar hos oss tog vi kontakt med Sivert Hallgren vid Åminne för att höra om han kunde hjälpa oss. Det visade sig att han var villig att komma till Hide och demonstrera sin metod.

Tisdagen den 28/9 samlades styrelsen för att ta emot Sivert som körde ut med sin maskin till Hide. (En otrolig uppställning). Siverts metod visade sig fungera utmärkt även i Hide. Bertil Malmberg hade också bjudits in för att se det hela. Han inspirerades och kom ner med sin grävmaskin för att se hur den kunde användas på stranden.  Försöket gav upphov till en positiv känsla av att vi tillsammans kan utarbeta en passande metod för underhållet av stranden.

Hur det hela skall utformas får vi ta upp vid det möte som planeras för att skriva ihop en ansöka om bidrag. Styrelsen ambition är att hitta en långsiktig helhetslösning på problemet med stranden. Bilderna talar för sig själva.

DSC_3193

Vilket resultat!

DSC_3163

 

DSC_3161

 

DSC_3166

 

DSC_3172

 

DSC_3173

 

DSC_3191