Den gick hårt åt Hideviken och fyllde den med sjögräs av tidigare inte skådad mängd.

Badbryggan vid Stenkviar drogs bort men har kunnat bärgas och sättas ut på nytt. Nu med extra stenar som förankring. En ny storm av samma art står den nog ändå inte emot.

Badflotten slet sig också.
AnkarebargatDe stora järnöglorna som var fästa med kraftiga franska träskruv hade slitits bort. Man förstår att det var enorma krafter som den utsattes för. Ankaret med förtöjningslina blev kvar i sjön på den plats där den var förankrad. Ankaret kunde bärgas med hjälp av en dragg som drogs fram och tillbaka några gånger i mitten på viken med vår gummijolle. Ankaret satt ordentligt fast och gick nästan inte att få upp. Genom att spänna linan så att nästan akter drogs ner till vatten ytan, kunde vågornas hävningar så småningom lösgöra ankaret från botten.