Här finns en preliminär informatiom om hjärt och lungräddnig i Hide. Om du har synpunkter hör gärna av dig till mig Hans Forsslund

 

hj1 2

Hjärtstartaren finns i pumpuset korsningen Stengrindevägen Hammarsvägen

hj2

hj3

hj4

Hjärtstartarens manual

Det kan vara bra att läsa manualen nedan även om informationen automatiskt läses upp i hjärtstartaren och samtidigt visas i ett textfönster på den. Det ger en förförståelse av meddelandena som läses upp och det blir antagligen lättare att följa dem.

hjm1

hjm2

hjm31

hjm32

hjm41

hjm42

hjm42

hjm51

hjm52

hjm61

hjm62