Grillkotan s

Tanken är att grillkåtan ska kunna användas av Hidebor. Man tar med sig den ved som behövs och att skulle det vara fler som vill nyttja den samtidigt så försöker man maka ihop sig för gemensam trevnad.

 

Dörrren är låst med ett kodlås och koden kan du få om du kontaktar någon i styrelsen. Enklast om du vid tillfälle tar personlig kontakt. Samma kod är tänkt att gälla under säsongen. Om kodlåset saknas finns nyckel att låna av någon i styrelsen. Föreningsfliken, Funktionärer finns lista på namn och tel.