Hide samfällighetsförening - förteckning över funktionärer

Styrelse Mandattid Adress+ Telefon Hide

Henrik Carlén, Ordförande

-2020

Stengrindevägen 51,
Jungmansgatan 544 621 54 VISBY

Camilla Kostur, Sekreterare

-2021 Alkviar 9,
Söderhagsvägen 19 621 50 VISBY
Mattias Blomberg, Kassör -2021

Grindkviar 11,
Furulundsgatan 53 62154 VISBY

Roger Carlsson, Vägmästare

-2020

Hide Strandpromenad 17,
Gustad Hagen 590 51 VIKINGSTAD

Daniel Klasson

-2020

Stengrindevägen 49,
Ölandsgatan 30 62149 VISBY

Suppleanter    

Hans Forsslund

-2020

Hide Strandpromenad 13,
Södra Murgatan 47 621 57 VISBY

Mikael Keinonen
-2020  Grindkviar 23,
Andersrogatan 6A 621 45 VISBY
Catrin Eriksson -2020

Grindkviar 13,
Sundregatan 3 62143 VISBY

Anna Boström -2020 Grindkviar 6,
Hägerstensvägen 103
126 49 HÄGERSTEN
Revisorer    
Åke Magnusson -2020

Stenkviar 6,
Styrmansgatan 25 621 51 VISBY

Jan Lager
-2020

Tallkviar 2,
Volontärgatan 271 621 37 VISBY

Revisorssuppleanter    
Åsa Berg
-2020 Grindkviar 15,
Huvudstagatan 4 171 58 SOLNA
Elisabeth Hedlund- Österdahl -2020 Blåeldskviar 4,
Östra Hansegatan 32A
62145 VISBY
Valberedning    
 Muriel Bjureberg
-2020

Sajgskviar 17, Karlsborgsgatan 16
803 25 GÄVLE

Ove Kolmodin -2020

Grindkviar 14,
Artillerigatan 21D 62138 VISBY