Hide samfällighetsförening - förteckning över funktionärer

Styrelse Mandattid Adress+ Telefon Hide

Mikael Keinonen, Ordförande

-2018

Grindkviar 23, Stengrinde 1:37 0498-228070

Anders Gardelin, Sekr / v. ordf

-2019 Hellvi Hammarsvägen 12, Stengrinde 1:26

Thomas Frid, Kassör

-2019

Grindkviar 10, Stengrinde 1:67 070-5138717

Roger Carlsson, Vägmästare

-2018

Hide Strandpromenad 17, 
Stengrinde 1:115 0708-182320

Pontus Martelleur, Parkmästare

-2018

Enekviar 4, Kännungs 1:57  0737-658727

Suppleanter    

Hans Forsslund

-2018

Hide Strandpromenad 13,
Stengrinde 1:47

Henrik Carlén -2018  
Catrin Eriksson -2018

Grindkviar 13 Stengrinde 1:56

Anna Boström -2018 Grindkviar 6, Stengrinde 1:65
Revisorer    
Elisabeth Hedlund-Österdahl -2018

Blåeldskviar 4, Stengrinde 1:69

Åke Magnusson -2018

Stenkviar 6, Stengrinde 1:94

Revisorssuppleanter    
Nan Eilertsen -2018 Hammarsvägen 12 Stengrinde 1:26
Mattias Blomberg -2018

Grindkviar 11, Stengrinde 1:61

Valberedning    
 Muriel Bjureberg
-2018

Sajgskviar 17, Kännungs 1:27

Ove Kolmodin -2018

Grindkviar 14, Stengrinde 1:76