Hide samfällighetsförening - förteckning över funktionärer

Styrelse Mandattid Adress

Henrik Carlén, Ordförande

-2021

Stengrindevägen 51,
Jungmansgatan 544 621 54 VISBY

Camilla Kostur, Sekreterare

-2021 Alkviar 9,
Söderhagsvägen 19 621 50 VISBY
Mattias Blomberg, Kassör -2021

Grindkviar 11,
Furulundsgatan 53, 62154 VISBY

Roger Carlsson, Vägmästare

-2022

Hide Strandpromenad 17,
Gustad Hagen 590, 51 VIKINGSTAD

Tore Pettersson

-2022

Hide Strandpromenad 11
Hörsne Dibjärs 124,622 58 ROMAKLOSTER

Suppleanter    

Hans Forsslund

-2021

Hide Strandpromenad 13,
Södra Murgatan 47, 621 57 VISBY

Mikael Keinonen
-2021  Grindkviar 23,
Andersrogatan 6A, 621 45 VISBY
Göran Skoog -2021

Hemkviar 4,
Smedby Skolväg 10, 184 33 ÅKERSBERGA

Anna Boström -2021 Grindkviar 6,
Hägerstensvägen 103
126 49 HÄGERSTEN
Revisorer    
Åke Magnusson -2021

Stenkviar 6,
Styrmansgatan 25 621 51 VISBY

Jan Lager
-2021

Tallkviar 2,
Volontärgatan 271 621 37 VISBY

Revisorssuppleanter    
Åsa Berg
-2020 Grindkviar 15,
Huvudstagatan 4 171 58 SOLNA
Elisabeth Hedlund- Österdahl -2021 Blåeldskviar 4,
Östra Hansegatan 32A
62145 VISBY
Valberedning    
 Muriel Bjureberg
-2021

Sajgskviar 17, Karlsborgsgatan 16
803 25 GÄVLE

Ove Kolmodin -2021

Grindkviar 14,
Artillerigatan 21D 62138 VISBY