Information kring röjning vägområde från styrelsen

Vägområdet skall hållas fritt från träd, buskar eller annan växtlighet. Röjning och kvistning skall ske till en höjd av 4,5m inom hela vägområdet. Röjning, kvistning eller trädfällning på tomtmark måste ske i samråd med markägaren.

Vägområde definieras som vägbana, vägslänt, dike och bakslänt samt 0,5 m extra på vardera sida. Totalt 8m.

Syftet med detta är att säkerställa framkomlighet för räddningstjänsten, slambil, sopbilar och distributionsbilar mm

I år kommer vi att åtgärda de träd och grenar som påverkar denna framkomlighet.

GRmHF

Entreprenören kommer att använda liten grävmaskin på gummilarv med ett klippaggeragat som sågar ned grenar som sticker ut, sedan plockar han det med en skogsvagn med grip och kör bort det till plats för flisning.

Åtgärden ersätter inte den årliga vägkantsröjningen som vi gör, eller varje tomtägares insatser. Det är grunden i skötseln.

Denna åtgärd är ett komplement till dom åtgärderna, som vi gör nu, sedan vid behöv igen om ca 5-7 år, eller när årliga vägsynen anser att det är dags.

Styrelsen kommer se till att entreprenören får en bra genomgång innan start och en karta utvisande vilka vägar vägföreningens ansvar.

För eventuella funderingar är man välkommen att kontakta styrelsen

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.