JungfruHide

 

JungfruHide

Vi trodde Allan fått fnatt
när han kom hem och sa att
i hamnen sitter på en sten
med fiskstjärt istället för ben
en sjöjungfru i ensamt majestät,
många for dit så trängseln blev tät
Vi stod där och funderade
de flesta fotograferade.
Vem hade detta spratt hittat på
vi fick ingen förklarng därpå.

Inlämnat av Siv Berg