Hide samfällighetsförening - förteckning över funktionärer

Styrelse Mandattid Adress+ Telefon Hide

Mikael Keinonen, Ordförande

-2017

Grindkviar 23, Stengrinde 1:37 0498-228070

Ove Kolmodin, Sekr / v. ordf

-2017

Grindkviar 14, Stengrinde 1:76

0498-228354

Thomas Frid, Kassör

-2017

Grindkviar 10, Stengrinde 1:67 070-5138717

Roger Carlsson, Vägmästare

-2018

Hide Strandpromenad 17, 
Stengrinde 1:115 0708-182320

Pontus Martelleur, Parkmästare

-2018

Enekviar 4, Kännungs 1:57  0737-658727

Suppleanter    

Hans Forsslund

-2017

Hide Strandpromenad 13,
Stengrinde 1:47

Thore Nilsson -2017

Hammarsvägen, Kännungs 1:34

Catrin Eriksson -2017

Grindkviar 13 Stengrinde 1:56

Anna Boström -2017 Grindkviar 6, Stengrinde 1:65
Revisorer    
Elisabeth Hedlund-Österdahl -2017

Blåeldskviar 4, Stengrinde 1:69

Åke Magnusson -2017

Stenkviar 6, Stengrinde 1:94

Revisorssuppleanter    
Nan Eilertsen -2017 Hammarsvägen 12 Stengrinde 1:26
Mattias Blomberg -2017

Grindkviar 11, Stengrinde 1:61

Valberedning    
May Frid -2017

Grindkviar 10, Stengrinde 1:67

Muriel Bjureberg -2017

Sajgskviar 17, Kännungs 1:27